Nabídka služeb

Audity

Technicko - technologický audit


varna Technické a technologické posouzení stávajícího stavu výrobního zařízení jedná se o technicko - technologický audit s doporučením úprav  nebo výměn jednotlivých typů zařízení s ohledem na výrobu zvoleného typu imobilizace

Konzultace při výběrových řízeních nových technologických celků konzultace při sestavování požadavků z hlediska technologie

Obecné konzultace o nových trendech a technologiích v pivovarském průmyslu poradenství v oboru nových trendů při sestavování dlouhodobého cíle obnovy zařízení v pivovarství jako například paster x ultrafitr, sladinový filtr x scezovaní káď atd. pivo

Vývoj nových druhů piva s ohledem na technický stav zařízení
·   lehká piva
·   dia piva
·   nízkoalkoholická piva
·   granátová piva
·   pšeničná piva
·   obecně svrchně kvašená piva
·   šampaňská piva
·   aromatizovaná piva a pivní limonády
·   další speciální piva

Energetický audit

Posouzení spotřeb energetických médií s případným návrhem opatření  Jedná se o energetické audity jak pivovarů (nebo jiných výrobních závodů) jako celků, tak i jednotlivých výrobních zařízení, optimalizace současného energetika způsobu, návrh úsporných opatření, energetické audity jsou využívány též pro sanitační režimy Patří sem: energetika
  ·   optimalizace spotřeby tepla v technologické i netechnologické oblasti
·   optimalizace spotřeby elektrické energie
·   optimalizace spotřeby chladu
·   optimalizace spotřeby vody (teplé i studené)
·   optimalizace funkce kotelny


Laboratorní audit

laborator Posouzení stávajícího přístrojového vybavení analytické a mikrobiologické laboratoře jedná se o optimalizaci přístrojového vybavení laboratoře s návrhem doplnění nebo modernizace přístrojového parku

laborator Posouzení používaných analytických a mikrobiologických metod optimalizace, případně doplnění metodik podle standardů EBC a MEBAK

Navržení optimálního režimu analytické a mikrobiologické kontroly surovin, meziproduktů, a hotové produkce

Konzultace při výběrových řízeních nových přístrojů – zajištění dodavatelů, posouzení nabídek, případně zajištění nákupu přístrojů a speciálních chemických látek