Pivo "Českého typu"

Obvyklé analytické parametry piva "Českého typu" jsou uvedeny v následující tabulce

 parametr  jednotky  desítka  dvanáctka
 alkohol  %  3,5 - 5,0  4,2 - 5,5
 barva  j. EBC  6,0 - 12,0  8,0 - 14,0
 pH    4,1 - 4,8  4,1 - 4,8
 hořkost  j. EBC  30 - 30  25 - 40
 stupeň prokvašení  %  78 - 82  78 - 82
 pěnivost  cm/min  4/4  5/5
 čirost  j. EBC  0,3 - 0,8  0,3 - 0,8
 rozp. dusík  mg/l  400 - 800  500 - 1 000
 celkové polyfenoly  mg/l  100 - 250  120 - 300
 diacetyl  mg/l  0,05 - 0,20  0,05 - 0,20


Obvyklé senzorické parametry piva "Českého typu"

pivo Pivo by mělo mít obvykle slabou až střední celkovou intenzitu vůně, z cizích vůní je pozitivně hodnocena pouze chmelová vůně.
Jako mále negativní je hodnocena ovocná, kvasničná.
Do skupiny středně negativních patří například papírová, stará, zatuchlá, parfémová.
Do silně negativních pak patří diacetylová, připálená, fenolová.

Říz neboli nasycenost piva byla dříve slabá až střední, dnes se pohybuje na úrovni střední až silné.
Plnost (chlebnatost / vodnatost) piva odpovídá stupňovistosti (10 / 12), ale obecně by měla být střední až silná.
Hořkost u českých piv je v intenzitě na silné až velmi silné úrovni. V doznívání hořkosti jsou pak česká piva hodnocena jako střední až silná.
Cizí vůně mají obdobný charakter jako cizí vůně.

Karamelová a sladká příchuť se hodnotí pouze u tmavých piv, u světlých patří do skupiny negativních cizích příchutí.

Celkový subjektivní dojem, tedy obecné hodnocení piva je plně v rukou degustátora (spotřebitele) ale obecně jsou česká piva hodnocena v lepší polovině devítibodové škály.

Pivo je obvykle hodnoceno podle degustačního schematu EBC, a jako pomocný materiál slouží kruhové schéma ze stejného zdroje (EBC - European Brewery Convention).


deg EBC kruh EBC