Nabídka služeb

Minipivovary

Komplexní technologická spolupráce


minipivovar

Jde o celý komplex činností, které jsou ve většině případů v jednom nabízeném bloku. Jedná se o spolupráci od rozhodnutí zákazníka minipivovar postavit, přes spuštění minipivovaru až po kontrolní činnost hotových výrobků nutnou pro státní orgány

Spolupráce při modifikaci podkladů pro výběrové řízení – optimální velikost, typ jednotlivých technologických bloků, filtrované x nefiltrované pivo, technické zajištění restaurace - způsob stáčení, posouzení vhodnosti zvoleného objektu

minipivovar

Spolupráce při výběru vhodného dodavatele výrobního zařízení - nezávislé posouzení projektů a navržení optimálního technicko - technologického řešení pro konkrétní podmínky

Spolupráce při navrhování vhodné technologie - na základě vybraného technologického zařízení navržení optimálních postupů pro výrobu daného typu piva

minipivovar

Konzultace v oblasti dodávek surovin - hodnocení nabízených surovin na základě analytických rozborů a ceny, případně zajištění surovin (slad, chmel, kvasnice, křemelina, obaly atd)

Uvedení do provozu a případné ověření parametrů garantovaných dodavatelem zařízení

Zaškolení personáluDlouhodobá spolupráce

minipivovar

Jedná se o seznam činností, které jsou zajišťovány pro fungující minipivovary, včetně pokračování spolupráce po uvedení do provozu v případě nových minipivovarů

minipivovar

Konzultace v oblasti dodávek surovin - hodnocení nabízených surovin na základě analytických rozborů, případně zajištění surovin (slad, chmel, kvasnice, křemelina, obaly atd)

Konzultace při rozšiřování kapacit

Kontrola technologie a analytických parametrů vyrobených produktů

Zajištění licenční výroby piva „českého typu“ včetně registrace ochranných známek v ČR

Dlouhodobá garance kvality vyráběného piva

minipivovar Vývoj nových druhů piva s ohledem na technický stav zařízení
·   lehká piva
·   dia piva
·   nízkoalkoholická piva
·   granátová piva
·   pšeničná piva
·   obecně svrchně kvašená piva
·   šampaňská piva
·   aromatizovaná piva a pivní limonády
·   další speciální piva