Nabídka služeb

Pivovary

Příprava mladiny

 

šrotování

Ověření analytických parametrů vstupních surovin a jejich technologické vhodnosti pro zvolený typ piva

Optimalizace funkce šrotovníku rmutování a dalších strojů při příjmu a zpracování sladu

Nastavení vhodné technologie vystírání a rmutovaní, navržení a ověření teplotního průběhu, prodlev, objemů rmutů atd.

Komplexní hodnocení scezovacího režimu (scezovací káď i sladinový filtr) a jeho optimalizace - technologie scezování, teplota, čirost, rychlost stékání, tlaková diference, koncentrace pevných látek, koncentrace stékané sladiny, barva, stanovení scezovacího algoritmu

mladinovka

Hodnocení technologie chmelovaru, odpar, intenzita varu atd.

Posouzení chmelení, využití hořkých látek a dalších chmelových komponent jako například polyfenolů, návrh chmelení s ohledem na vyráběný typ piva

Posouzení účinnosti vířivé kádě a její vliv na analytické parametry mladiny a piva, hodnocení ztrát mladiny, snížení časové náročnosti, úspor extraktu, zlepšení jakosti mladiny, další využití kalové mladiny

chladic

Optimalizace chlazení z hlediska maximálního využití energie, minimalizace vzniku odpadní vody, atd.

Využití enzymových a dalších preparátů při přípravě mladiny - sem patří všechny druhy enzymů (amylolytické, pektolytické, směsné a další), okyselování rmutů, přídavky stopových prvků, atd

Hodnocení speciálních analytických parametrů mladiny například pro diagnostiku vzniku a následné snížení koncentrace ATNC v průběhu varního procesu a dalších výrobních krocích

CIP

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitace

Extraktová bilance varny - hlavní cíl kontrolních várek, možnosti dosažení úspor v spotřebě sladu jeho lepším využitím

varna

Garanční zkoušky ověření parametrů specifikovaných v kontraktu pro nově instalovanou nebo upravenou varní soupravu

Kontrolní várky podrobný monitoring prováděné technologie přípravy mladiny s kontrolou analytických dat v jednotlivých výrobních krocích

 

Hlavní kvašení a dokvašování - klasicky i CKT, kvasničné hospodářství

 

CKT CKT

Stanovení koncentrace pevných látek ve studené mladině - souvisí s optimalizací varního procesu

Sledování zakvašování, optimální kvasničná dávka, kontrola funkčnosti s přesnosti dávkovacích zařízení kvasnic

Sledování termodynamického režimu kvašení, teplota, zákvasná dávka, koncentrace kvasničných buněk, diacetylu a dalších analytických parametrů v průběhu kvasného cyklu

Sledování speciálních analytických kritérií například ATNC a realizace opatření vedoucí k jejich zlepšení

kvasnickarna

Posouzení technologických vlastností různých kvasničných kmenů a jejich vliv na analytické a senzorické parametry hotového piva

Sledování mikrobiologické čistoty v průběhu kvašení a dokvašování, vytipování vhodných míst, odběr vzorků (často spolu se závodovou laboratoří pro její ověření), stanovení jednotlivých skupin mikroorganismů (koliformní bakterie, mléčné bakterie, celkový počet bakterií, celkový počet kvasinek, cizí kvasinky a kulturní kvasinky) nebo identifikace kontaminujících mikroorganismů na úroveň rodu až druhu

Porovnání různých technologií,  klasické, jednofázové a dvoufázové kvašení z hlediska analytických i senzorických projevů

propagacka

Stanovení vhodného technologického postupu, teplotní, tlakový a časový režim, ověření vhodnosti použitého kmene kvasnic, optimalizace odstřelu kvasnic a kalů (nebo sudování), sledování analytických parametrů v průběhu celého procesu, jímání CO2

Stanovení vhodného provozního režimu propagační stanice, praní, vzdušnění a uchovávání kvasnic

CIP

Dodávka čisté kvasničné kultury v různých formách (od kultury na šikmém agaru až po nultou generaci speciálně zahuštěných násadních kvasnic

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitaceFiltrace, stabilizace a stáčení

 

filtr

Optimalizace filtračního postupu, tlakový nárůst, čirost, analytické rozbory piva související s filtrací atd.

Stanovení vhodnosti složení křemeliny, poměr jednotlivých křemelin, celková dávka a technologie dávkování atd.

Posouzení funkce filtrační linky - návrh automatizace dávkování křemeliny atd.

paster

Navržení a provozní odzkoušení vhodného stabilizačního postupu

Sledování mikrobiologické čistoty v konečných fázích výroby piva, filtrace, ultrafiltrace (ověřování parametrů sterilizačních filtrů), pasterace

Podrobné sledování pasteračního účinku při tunelové a především průtokové pasteraci, a následnou optimalizaci funkce pasteru

lahvarna

Sledování analytických parametrů hotových piv, případně meziproduktů (mladina, mladé pivo, atd.)

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitace