Nabídka služeb

Školení

Školící a přednášková činnostskoleni

Školení v oblasti senzorické analýzy piva jak pro odbornou veřejnost, tak i pro laické a poloprofesionální zájemce (např. homebrewing), součástí školení jsou nejen teoretické poznatky ze senzorické analýzy ale i praktická ukázka senzoricky poškozených piv (ovocná, kvasničná, oxidační, zvětralá, esterová, diacetylová a mnoho dalších nedostatků v chuti piva) Mezi teoretická témata patří například

skoleni

skoleni

Školení pro netechnology - jedná se o školení pro laickou a poloprofesionální veřejnost, krátkou formou je prezentována celá sladařská a pivovarská výroba

Odborná technologická školení - v jednotlivých oblastech pivovarské výroby především pro profesionální veřejnost, např. odlišnosti technologie při výrobě piva „českého typu“, nové technologie atd.


Zavedení systému kontroly kvality HACCP ve třech různých úrovních

pivo

Zpracování posudků a expertíz v oblasti pivovarské výroby - jedná se o nezávislé posouzení daného tématu

skoleni

Odborné přednášky, postery, články - z celého spektra pivovarské technologie a biotechnologie

Účast v odborných komisích – účast v expertních komisích v mnoha oblastech pivovarského průmyslu, např. mezinárodní degustační komise Běloruska, Ukrajiny, Ruska, redakční rada časopisů (Kvasný průmysl, Pivař),